Ponuka solárneho panelu pre výrobu vlastnej elektriny na RRD 9

Radovka Gaštanová má urobenú predprípravu na fotovoltické(solárne) panely pre výrobu vlastnej elektriny. V prípade záujmu máme pripravený projekt montáže fotovoltických panelov, ktorý je nad rámec kúpnej ceny a zabezpečíme jeho dodanie a montáž. Pripájame špecifikáciu ponuky.

Čo je Požičovňa energie / virtuálna batéria?
Nespotrebovaná vyrobená elektrina odchádza do siete. V prípade, že nechcete investovať do nákupu drahých a neekologických batérií, túto prebytočnú elektrinu si uložíte prostredníctvom Požičovne elektriny alebo virtuálnej batérie. Keď budete túto elektrinu chcieť využiť, môžete si rovnaké množstvo zase odobrať (vrátia vám uloženú elektrinu). Inak povedané vaša spotreba vám bude fakturovaná, ako doteraz, len množstvo komodity (silovej elektriny bez distribúcie) sa zníži o množstvo, ktoré ste dodali (uložili) do siete a touto formou vám ju vrátia.

Záruka
Starostlivosť o FV systém je minimálna. Inštalácia je kvalitne odvedená našimi odborníkmi. A preto si môžeme dovoliť vám dať záruku:
– 5 rokov na inštaláciu
– 10 rokov na menič
– 15 rokov na výrobné chyby panelov Trina
– 20 rokov na výrobné chyby panelov Hyundai
– 25 rokov na výkonnosť panelov