Ceny nehnuteľností neuveriteľne stúpli: Najvyšší nárast sa prejavil opäť v Trnavskom kraji, až 24,8 %

Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA – Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas 3. štvrťroka o 14,5 % vyššie ako v rovnakom období pred rokom. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Dynamika medziročného rastu cien nehnuteľností, za ktoré sa skutočne predali, tak po šiestich mesiacoch zvyšujúceho sa tempa mierne spomalila, v predošlom štvrťroku rast cien dosahoval takmer 17 %. Spomalenie rastu cien sa prejavilo len pri nových nehnuteľnostiach. Existujúce nehnuteľnosti však pokračovali v raste, aktuálne boli ich ceny medziročne vyššie o 14,5 % (v 2. štvrťroku to bolo o 12,7 %) a dosiahli najvyššiu hodnotu rastu za posledných šesť štvrťrokov. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2022 realizačné ceny nehnuteľností vzrástli o 2,8 %.

Ceny všetkých nehnuteľností bez ohľadu na vek boli medziročne vyššie o dvojcifernú hodnotu vo všetkých ôsmich krajoch SR. Vyššia dynamika rastu cien ako bol celoslovenský priemer sa prejavila v štyroch krajoch. Okrem rekordného rastu v Trnavskom kraji o 20,4 % boli nad priemerom aj rasty cien v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Výraznejšie medziročné navýšenie sa zaznamenalo pri realizačných cenách existujúcich nehnuteľností, kde nad hranicu medziročného rastu o 20 % sa dostali až štyri kraje. Najvyšší nárast sa prejavil opäť v Trnavskom kraji, o 24,8 %.

Projekt IBV Topoľová (bližšie viď www.topolova-senica.sk) má svojho hypotekárneho špecialistu, ktorý zabezpečuje financovanie na RRD 9 – radovka Gaštanová, ktorého môžete kontaktovať:

Ing. Jana Poláčková, finančné poradenstvo  a hypotekárne úvery
Salve finance
0904 755 093
jpolackova77@gmail.com