Dokedy musíme postaviť dom ?
Časový limit na postavenie domu nie je určený.  Stavebník môže teda dom postaviť  podľa svojej potreby.

Aký typ domu musíme stavať ?
Stavebník musí stavať dom v zmysle územného rozhodnutia, ktoré bude vydané.  Územné  rozhodnutie bude určovať typ bungalov.

Státie na auta môže byt aj vzadu ?
Povinne pred každým domom bude státie pre dve auta. Stavebník si však môže naviac urobiť aj ďalšie státie pre auto.

Siete budú dovedené až k pozemku vrátane vodovodnej šachty ?
Všetky inžinierske siete budú dovedené na kraj pozemku vrátane vodovodnej šachty tak, aby sa stavebník mohol pripojiť.

Čo je v cene ?
V cene je pozemok, inžinierske siete t.j. kanalizácia, voda, elektrina, optický kábel, cesta, chodník,    eco pás, osvetlenie, všetko vrátane DPH. Každý majiteľ pozemku ďalej získa právo prístupu a pripojenia na inžinierske siete formou vecného bremena.  To všetko pri kúpe pozemku.

Kedy sa začnú stavať siete a kedy budú to hotové ?
Investor v súčasnosti získal potrebné vyjadrenia od správcov sietí a dotknutých orgánov a požiada príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia. Potom bude ihneď pristúpené k stavebnému konaniu a po ukončení stavebného konania ihneď začnú práce na výstavbe inžinierskych sietí. Bližšie termíny budú oznámené na www.topolova-senica.sk.

Kedy môžeme začať reálne stavať ?
Inžinierske siete budú vo výstavbe cca tri mesiace, medzitým bude prebiehať kúpa pozemkov a stavebné povolenie na výstavbu domov. Ihneď po dokončení inžinierskych sietí stavebník môže pristúpiť k výstavbe rodinného domu. Bližšie termíny budú oznámené v spojitosti s vydaním územného rozhodnutia na www.topolova-senica.sk, vrátane dokumentácia, ktorá bude tiež zverejnená.

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám ich položiť.