Poverená realitná kancelária predbežne rokuje so záujemcami o pozemok

Poverená realitná kancelária predbežne rokuje so záujemcami o pozemok s možnosťou ich rezervácie. Po vydaní územného rozhodnutia bude pristpúpenie k realizácii inžinierskych sietí a predaju jednotlivých pozemkov.