Investor pripravuje parcelovanie pozemkov pre 1. etapu a za tým účelom bol vypracovaný geom. plán č. 618/2017, ktorý bude teraz zapísaný na katastri.