Investor pripravuje podklady pre územné konanie vo veci IBV Topoľová pre Etapu č. 2 + 3. Etapa č. 3 by bola realizovaná spolu s Etapou č. 1 do konca r. 2018. Etapa č. 2 bude realizovaná v r. 2019.