Dňa 1.4.2018 začne predaj pozemkov pre 3. Etapu. Zároveň v tomto termíne pozemky v 1. Etape, ktoré sú rezervované a nepríde k ich realizácii budú uvoľnené pre ďalších, čakajúcich záujemcov.