Polex po dohode s dodávateľom stavebných prác na Etapu č. 1 upresní harmonogram týchto prác s poukazom na čas, kedy jednotliví stavebníci môžu pristúpiť ku stavbe svojho domu.

Polex s.r.o. ako investor na cesty a siete prevzal od projektanta projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie na Etapu č. 1 IBV Topoľová – Senica.