Investor pripravuje II. a III. etapu IBV Topoľová – Senica s tým, že na ulici Gaštanová uvažuje z jednej strany o výstavbe rodinných domov podľa pilotného projektu, ktorý je nižšie na tejto web.