Investor POLEX s.r.o. predkladá právoplatné stavebné rozhodnutia na IBV Topoľová – I. etapa. S výstavbou infraštruktúry začíname začiatkom júla 2018.

Stavebný úrad vydal rozhodnutie o odstránení stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Investor pristúpi k odstráneniu tejto stavby (pneuservis)