Investor POLEX s.r.o. podpísal s firmou PALKOVIČ-SK, s.r.o. zmluvu o dodávke cesty a ostatnej infraštruktúry pre I. etapu IBV Topoľová, Senica. Začiatok prác tento týždeň a ukončenie prác do 31.10.2018.