POLEX s.r.o. obdržal od stavebného úradu povolenie na rozkopávku cesty z dôvodu elektrického, vodovodného a kanalizačného vedenia v rámci stavby IVB Topoľová.