Investor presúva niektoré dokončovacie práce 1. etapy na začiatok r. 2019. Koná tak z dôvodu dodržania technologického postupu a kvality prác. Potom začnú plynulo práce na 2. etape. Stavebníci budú mať prístup na svoje stavebné pozemky zabezpečené.