Na ceste IBV Topoľová I. etapa pred vykonaním betonáže a asfaltovej plochy boli vykonané skúšky zhutnenia cestného telesa. Výsledky sú v norme 100 percent. Protokol o výsledkoch prikladáme.

Práce na ceste pre I. etapu IBV Topoľová budú v dňoch 22.7.2019 a ďalej betonáž a asfaltový povrch bude daný v dňoch 29.7.2019 a ďalej. V týchto dňoch cesta nebude priechodná.

Vzhľadom na nepriaznivé počasie v máji tohto roku dodávateľ asfaltového povrchu posunul termín dodávky asfaltu na koniec júla 2019. Vhľadom k tomu, bol pre I. etapu upresnený harmonogram prác