Ulica Orechová na IBV Topoľová – Senica má asfaltový povrch.