Investor poskytol Západoslovenskej distribučnej vecné bremeno na pozemky, kde sú uložené elektrotechnické zariadenia a systémy, dohoda je potrebná pre kolaudačné konanie.

Dodávateľ prác na IBV Topoľová ohlásil nedostatok kapacít a preto sú v omeškaní práce pre I. a II. etapu. Investor túto situáciu s dodávateľom intenzívne rieši.