Ponúkame Zeminu za odvoz, ako prebytočnú.
Kontakt 0910 965 149.

BVS pripája IBV Topoľovú na vodovod dňa 20.11.2019