Práce na IBV Topoľová budú pokračovať od 13.1.2020.