Stavebný úrad začal konanie III. etapa komunikácia.

Stavebné povolenie na vodné stavby III. etapa