IBV Mlyny, nespokojnosť majiteľov domov.

V blízkosti Topoľová – Senica vznikajú nové pracovné miesta