Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na energie ul. Morušová

Kolaudácia dažďovej kanalizácie je dňa 20.6.2023