Investor podal žiadosť o spustenie verejného osvetlenia

Investor požiadal mesto o prevzatie retenčnej nádrže

Investor obdržal kolaudačné rozhodnutie na cesty I. etapa

Investor získal kolaudačné rozhodnutie na cesty II. etapa.

Investor mám kolaudačné rozhodnutie pre II. etapu – energie

V októbri 2020 začíname s výstavbou III. etapy – Morušová.

Banky odsúhlasili jednotkovú cenu za stavebný pozemok.