Výrub stromov na radové domy Orechová bol povolený

Investor podal návrh na kolaudáciu naraz I. + II. etapa, cesty

Stavebné povolenie na radové domy Orechová

IBV Topoľová bude používať internet od Orange Slovensko.