Investor obdržal kolaudačné rozhodnutie na cesty I. etapa

Investor získal kolaudačné rozhodnutie na cesty II. etapa.