Investor podal žiadosť o spustenie verejného osvetlenia

Investor požiadal mesto o prevzatie retenčnej nádrže