Investorom v 1. Etape IBV Topoľová pre cesty a inžinierske siete bude spoločnosť POLEX s.r.o.

Investorom v 1. Etape IBV Topoľová pre cesty a inžinierske siete bude spoločnosť POLEX s.r.o. . Táto nadobúda predmetné nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva a zároveň udeľuje pre dotknuté stavebné pozemky vecné bremeno spočívajúce práve k prechodu, prejazdu a napojenia sa na inžinierske siete.

Nadobúdateľ stavebného pozemku teda získa pozemok už s týmto vecným bremenom. Za týmto účelom bol podaný príslušný návrh na kataster spolu s geometrickým plánom a po povolení vkladu bude pristúpené k predaju pozemkov. Predpokladaný začiatok predaja pozemkov je 15.12.2017.

VIAC INFORMÁCIÍ >>>TU<<<

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *