Stavebné povolenie na radové domy Gaštanová.

Máme termín kolaudácie na vodu I. a II. etapa Topoľová.