Pozemok  číslo Parcela číslo rozmery od cesty Výmera m2 Stav
1. 39,48 x 20,00 752 rezervované
2. 36,77 x 20,00 708 voľné
3. 33,99 x 20,00 652 rezervované
4. 31,20 x 20,01 596 predané
5. 28,43 x 20,00 555 predané
6. 27,90 x 20,00 566 rezervované
7. 28,73 x 19,51 568 rezervované
8. 29,54 x 18,08 516 voľné
10. 20,00 x 29,20 622 rezervované
11. 20,00 x 31,65 627 rezervované
12. 20,00 x 31,08 616 rezervované
13. 20,01 x 30,58 605 rezervované
14. 20,00 x 29,98 594 rezervované
15. 20,00 x 29,42 582 rezervované
16. 20,00 x 28,85 571 rezervované
17. 18,78 x 28,30 539 voľné
9. 71,85 x 20,61 1504
18. 21,19 x 27,51 581
19. 21,00 x 27,25 575
20. 21,00 x 26,97 569
21. 22,00 x 27,35 674
22. 22,00 x 27,23 600
23. 22,00 x 27,11 598
24. 21,73 x 27,00 588
25. 20,06 x 28,32 561
26. 20,00 x 28,87 572
27. 20,00 x 29,40 583
28. 20,00 x 29,95 593
29. 20,00 x 30,49 604
30. 20,00 x 31,03 615
31. 20,00 x 31,58 626
32. 22,64 x 31,58 662
33. 19,92 x 29,14 565
34. 20,00 x 29,12 583
35. 20,00 x 29,14 583
36. 20,00 x 29,18 583
37. 20,00 x 29,28 585
38. 20,00 x 29,38 587
39. 20,00 x 28,76 586
40. 22,96 x 28,76 625